Měření metodou potenciálového spádu pro průmysl a výzkum

Měřicí systém LIMIT byl vyvinut společností Sobriety s.r.o. pro monitorování životnosti materiálů používaných na potrubích a parovodech v energetických zařízeních. LIMIT je založen na principu potenciálové měřicí metody. Specifickými výhodami tohoto způsobu analýzy je možnost zjistit a sledovat aktuální stav cílového zařízení, a to za provozu, bez nutnosti demontáže a zcela nedestruktivní metodou.


OBLASTI APLIKACE

Elektrické potenciálové metody měření najdou uplatnění například v chemickém, energetickém, leteckém a stavebním průmyslu.

Měřené komponenty mohou být vystaveny extrémním teplotám, tlaku nebo radioaktivitě. Mohou být umístěny v pecích a autoklávech, silných elektromagnetických polích, chemicky agresivním nebo mokrém prostředí.

Výsledná technická diagnostika poslouží v průmyslovém provozu i při zátěžových a únavových zkouškách. Lze měřit deformace, tloušťku materiálu, vliv korozních úbytků a opotřebení, detekovat a analyzovat parametry trhlin.Detekce trhlin v provozu

  • Monitorování vzniku a šíření trhlin
  • Monitorování relaxace, oxidace / koroze, kavitací
  • Diagnostika potrubí a komponent v energetice a petrochemii


Měření velikosti trhlin v laboratořích

  • Stanovení odolnosti vůči stabilnímu nárůstu trhliny dle ISO 22889
  • Stanovení rychlosti růstu únavové trhliny dle ISO 12108 a ASTM E647

Měření deformací, relaxací a externích zatížení

  • Měření deformací v extrémních podmínkách a nedostupných místech
  • Měření velikosti a rychlosti deformace
  • Analýza směrů deformace
  • Měření změn tloušťky materiálů
MĚŘENÍ POMOCÍ POTENCIÁLOVÝCH METOD

Ověřené metody měření odpovídající aktuálnímu standardu analýzy trhlin v materiálových vzorcích i v provozech.

Limit

LIMIT je produktovým nástupcem POTERON PD05, který představuje mnohaletou praxí osvědčený měřicí systém na bázi elektrické potenciálové metody určený pro technickou analýzu v extrémním prostředí. LIMIT byl navržen pro maximální spolehlivost a přesnost měření při permanentní instalaci například v parovodech a produktovodech elektráren nebo jiných náročných provozů.

Měřicí zařízení nabízí měření ACPD a korigovanou DCPD metodou. LIMIT se vyznačuje vysokou přesností, stabilitou a rozlišením. Pro použití ve výbušném prostředí je určeno provedení LIMIT s certifikací ATEX. Měřicí jednotka je prachuvzdorná a voděodolná podle standardu IP65. Konektivita je definována komunikačními standardy Bluetooth a RS-422.

Řízení systému zajišťuje námi vyvinutý software. Umožňuje měření v režimu on-line i off-line, kalibraci, analýzu naměřených dat, simulaci specifických podmínek. Uživatelské rozhraní je intuitivní, snadno ovladatelné a přehledné i na menším displeji počítače.

Standardní produktový soubor obsahuje kromě vlastního měřicího nástroje také napájecí zdroj nebo baterii, software pro řízení a evaluaci dat, manuál, komunikační protokol, kabeláž a kufr pro přepravu.


MĚŘENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ

Měřicí systém LIMIT je navržen pro materiálové testování v laboratoři. Měření spádu elektrického potenciálového pole účinně indikuje deformace vzniku a růstu trhliny v měřeném vzorku. Tato metoda představuje efektivní způsob vyloučení vlivu dalších fyzikálních vlivů na přesnost měření a nabízí průkaznou analýzu při simulaci podmínek vlivu extrémního tlaku, teploty nebo radiace.


SYSTÉMY PRO TECHNICKOU DIAGNOSTIKU

LIMIT umožňuje monitorovat fyzicky špatně přístupná zařízení za plného provozu a odhalit případné vady a nedostatky, které by mohly ohrozit funkčnost zařízení nebo představují významná rizika pro jeho životnost a provozní kapacity. V průmyslové praxi je LIMIT využíván pro kontrolu aktuálního stavu potrubí, kolony, parovodu nebo sváru. Je sledován například možný vznik trhlin nebo materiálový úbytek v potrubí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Speciální příslušenství umožňuje optimalizovat měřicí systém podle požadavků specifických aplikací. Zahrnuje různé elektrody pro instalaci měřicí jednotky, svářecí jednotky pro instalaci elektrod, přípravky pro správné umísťování elektrod a speciální nářadí pro snadné a rychlé umístění elektrod.

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

Nákupem našich produktů zákaznická péče nekončí.

Zajistíme instalaci měřicího systému a pomůžeme Vám najít řešení všech výzev plynoucích z požadavků Vašeho měření.

Podpora a servis

Nabízíme školení o aplikaci potenciálové metody v praxi a jejím využití na vzorcích i v průmyslu. Pravidelně vydáváme aktualizace softwaru LIMIT CONTROL. Ke všem dodaným měřicím jednotkám dodáváme upgrady na vyšší verze, materiály pro elektrody a mnoho drobného příslušenství. Součástí našich služeb je pravidelné měření na místě instalace, sběr a vyhodnocení dat.

Inženýrské služby

Nabízíme návrh a výpočet umístění elektrod pro správné měření, jakož i monitoring míst osazených měřicí technikou. Naši technici osazují měřená místa, provádějí příslušná měření, sbírají naměřená data a v případě záznamu změn předávají informace na odpovídající místa.

Výzkum a vývoj

Jsme schopni navrhnout řešení pro Vaši aplikaci. Na požádání upravíme měřicí jednotku nebo její software tak, aby bylo možné provést měření spolehlivě podle Vámi zadaných kritérií. Specifické požadavky nejčastěji zahrnují komunikační protokoly, softwarové funkce, bezdrátové přenosy nebo komunikaci s nadřazeným systémem.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte zájem o náš měřicí systém nebo Vám můžeme pomoci s odpovědí na Vaše dotazy, ozvěte se našim specialistům.

KONTAKTY