Specializované workshopy

11. června 2019 Novinky


Specializované workshopy

V Sobriety s.r.o. pořádáme workshopy nejen pro naše dodavatele a partnery, ale i pro střední a vysoké školy s technickým zaměřením. Součástí každého workshopu je prezentace nových funkcí našich systémů s ukázkou využití v praxi.

Workshop - optické měření pomocí vysokorychlostních kamer

Pro aplikaci v oblasti výzkumu rychle probíhajících dynamických jevů prezentujeme optický měřicí systém s využitím vysokorychlostních kamer.

Workshop - představení měřicích systémů pro střední školy

S možnostmi našich měřicích systémů a jejich aplikací ve školních laboratořích seznamujeme střední školy technického zaměření z celé republiky.