Optické měřicí systémy pro DIC měření a analýzu

Sofistikované optické měřicí systémy Sobriety s.r.o. jsou řízeny námi vyvinutým softwarem MERCURY RT založeným na principu korelace digitálního obrazu (DIC). Slouží pro bezkontaktní měření specifických materiálových vlastností, vibrografickou analýzu a testování komponent, a to i při vysoké teplotě.


OBLASTI APLIKACE

OPTICKÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY JSOU URČENY PRO TESTOVACÍ ZAŘÍZENÍ, ZKUŠEBNÍ CENTRA NEBO AKADEMICKÉ ÚČELY. JSOU APLIKOVÁNY V PRŮMYSLOVÉ VÝROBĚ, PŘI KONTROLE KVALITY I VE STAVEBNÍM INŽENÝRSTVÍ.

Metodika měření zahrnuje vysokofrekvenční měření, vysokorychlostní testování, měření vibrací, analýzu FEA, analýzu šíření trhlin, testování dynamických jevů a kontrolu kvality.

Portfolio měřených materiálů obsahuje například vzorky kovů, dřeva, kompozitů, plastů a biomateriálů, dále dráty, fólie, tkaniny, nanovlákenné struktury, elastomery, tkáně, šňůry, lana, stavební nebo keramické materiály.Měření materiálových vlastností

 • 2D/3D video průtahoměr (VEX)
 • Měření protažení a kontrakce (podélné, příčné)
 • Řetězový nástroj pro měření roxorů (betonových výztuží)
 • Nástroj automatické detekce zúžení (krčku)
 • Virtuální tenzometr
 • Měření bez nutnosti značení (detekce přiřazeného / vlastního vzoru)
 • Vysokoteplotní měření
 • Měření délky trhliny
 • Analýza únavových procesů


Měření vibrací na komponentách

 • Videostroboskopická funkce
 • Modální analýza
 • Analýza vlastních tvarů
 • Měření výchylek, rychlosti a zrychlení
 • FFT (Fourierova transformace – transformace do frekvenční oblasti), Campbellův diagram, spektrální výkonová hustota
 • Synchronizační hardwarový modul s možností řízení vibračního zařízení
 • Integrovaná vysokorychlostní kamera

Testování komponent

 • Statické, kvazistatické, dynamické děje
 • Analýza distribuce pole přetvoření
 • Integrovaná vysokorychlostní kamera
 • Bodové a plošné měření pohybu
 • Synchronizace dynamických periodických dějů
 • Kinematické analýzy
 • Analýza komponent v provozních i laboratorních podmínkách
 • API komunikační protokol pro automatické a vzdálené ovládání SW
 • Měření v tlakových komorách
 • Termomechanické měření
 • Integrace infračervené kamery
 • Analýza a vyhodnocování tváření plechů – FLC
 • Analýza vybulování (plechů, gumy)

NAŠE ŘEŠENÍ

Optické měřicí systémy

Měřicí systémy vybavené MERCURY RT jsou kompatibilní s celou řadou průmyslových a DSLR kamer. Při správné volbě čočky je systém vhodný pro měření mikroskopických i makroskopických jevů.

MEVIX

Video-extenzometr MEVIX je speciálně navržen pro průmyslové použití a zajišťuje ochranu před mechanickým poškozením, prašným prostředím nebo nepovolenou manipulací. Podle požadavku zákazníka je možná certifikace v kalibrační laboratoři.

Systém MEVIX je modulární a stohovatelný, je tedy možné jej přizpůsobit velikosti měřených vzorků. Výsledná konfigurace zajistí optimální velikost spojitého zorného pole. Produktová varianta MEVIX 3D navíc umožňuje stereoskopické měření vzorků s nestandardní geometrií nebo vzorků, které výrazně mění svoji tloušťku. S pomocí 3D snímání lze vyloučit vliv posunu mimo sledovanou rovinu.

VÍCE O MEVIX

MONET 3D

Bezkontaktní měřicí systém na bázi digitálních kamer je určen pro komplexní analýzu ve 3D prostoru. Je navržen pro maximální flexibilitu tak, aby vyhověl specifickým požadavkům našich zákazníků. MONET 3D je uzpůsoben pro měření komponent jakýchkoliv rozměrů a pro široké portfolio materiálů, a to při teplotě až do 1400°C. Lze jej aplikovat na vyhodnocení statických i dynamických jevů. Umožňuje plošnou analýzu přetvoření a posunů včetně rychlosti a zrychlení.

Přednosti systému MONET 3D je rychlé a jednoduché nastavení měření a následná analýza, která poskytuje snadno interpretovatelná a vizuálně reprezentovaná data.

VÍCE O MONET 3D

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Speciální příslušenství umožňuje optimalizovat měřicí systém podle požadavků specifických aplikací.

Příslušenství zahrnuje kalibrační destičky, speciální svítidla, filtry, převodníky AD/DA, stativy, optimalizované PC s potřebným vybavením a standardy komunikačního rozhraní.

Příslušenství

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

Nákupem našich produktů zákaznická péče nekončí.

Instalujeme Vám měřicí systém a pomůžeme najít řešení všech výzev plynoucích z požadavků Vašeho měření. Naši servisní a aplikační technici jsou Vám k dispozici nepřetržitě.

Podpora a servis

tecs@sobriety.cz     •    k dispozici 24/7

K dodaným měřicím systémům poskytujeme školení nebo workshopy v našich prostorách. Zajišťujeme aktualizaci softwaru, úpravy a upgrade hardwaru, dodatečné vybavení příslušenstvím.

Provádíme měření na místě u zákazníka, což umožňuje okamžité získání výsledků, případně pozdější zpracování dat s protokolem. Mezi nejčastější prováděná měření patří diagnostika vibrací, deformace konstrukcí a materiálů a měření pohybů ve 2D i 3D.

Inženýrské služby

V oblasti optických měřicích systémů poskytujeme službu zpracování naměřených dat, jejich interpretaci, komparaci a navázání na další simulační a výpočtové programy. Součástí dodávaných systémů a služeb je i kalibrace měřicího systému s výrobním certifikátem nebo s certifikátem od akreditované kalibrační laboratoře.

Výzkum a vývoj

Kromě dodávek standardních měřicích systémů je naše společnost schopná dodat i zakázková řešení podle Vašich požadavků. Máme bohaté zkušenosti s automatizací měřicího systému, vestavěním měřicího systému do linky, miniaturizací měřicího systému, úpravou systému pro použití v nestandardním prostředí (např. venkovní provedení) apod.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte zájem o náš měřicí systém nebo Vám můžeme pomoci s odpovědí na Vaše dotazy, ozvěte se našim specialistům.

KONTAKTY