Projekty OP PIK

Projekt:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010707 "INOVAČNÍ VOUCHER - NÁVRH VÝPOČTOVÉHO MODELU KLUZNÉHO LOŽISKA"

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je návrh výpočtového modelu kluzného ložiska, jež jako mazací médium využívá kapalinu s nízkou viskozitou a jeho následné experimentální ověření.

Projekt:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004916 "VÝZKUM A VÝVOJ MĚŘICÍHO SYSTÉMU PRO NEDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTIKU MATERIÁLŮ VE VÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ"

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je výzkum a vývoj prototypu měřicího systému pro diagnostiku stavu parovodů, produktovodů a souvisejících komponent ve výbušném prostředí.

Download PDF