Projekty OPPI

Operační program podnikání a inovace      Evropský fond pro regionální rozvoj

Společnost Sobriety s.r.o. realizovala projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI)

Název projektu: IT podpora zavedení nových služeb v oblasti virtuálního CFD modelování
Registrační číslo: 2.2 ITP03/516
Ukončení projektu: 26.9.2012

Projekt byl spolufinancovaný z rozpočtu Evropských společenství a z ostatních prostředků státního rozpočtu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) - program ICT v podnicích - Výzva III.