Realizované projekty OP LZZ

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Sobriety s.r.o.

Společnost Sobriety s.r.o. realizovala aktivity spojené s komplexním systémem vzdělávání zaměstnanců a zvýšení jejich kvalifikační úrovně vedoucím k celkovému zvednutí kvality a profesionality poskytovaných služeb. Vzdělávací celek je součástí projektu s názvem „Profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti návrhu plynem mazaných ložisek a těsnění turbodmychadel a v oblasti řešení pokročilých CFD úloh pomocí solveru založeného na platformě OpenFOAM“, který je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/92.00133

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost

V souladu s vizí společnosti Sobriety s.r.o. byl projekt zaměřen na zvyšování kvalifikačních předpokladů a odborných znalostí zaměstnanců společnosti ve vazbě na strategické cíle společnosti. Realizovaná školení korespondují s rozvojovými plány jednotlivých zaměstnanců a jsou v souladu s koncepcí jejich dlouhodobého rozvoje ve společnosti.

Klíčové aktivity projektu:

  • Vzdělávání zaměstnanců v oblasti řešení pokročilých simulačních úloh za použití solveru založeného na platformě OpenFoam
  • Návrh plynem mazaných ložisek a těsnění pro dieselová turbodmychadla nové generace typu CV

Zaměstnanci společnosti byli proškoleni v níže uvedených kurzech:

  • Řešení numerických simulací distribuce prachových částic pomocí solveru založeného na platformě OpenFOAM (proškoleno 10 zaměstnanců)
  • Řešení numerických simulací za použití turbulentních modelů LES/DES pomocí solveru založeného na platformě OpenFOAM (proškoleno 10 zaměstnanců)
  • Návrh plynem mazaných ložisek a těsnění pro dieselová turbodmychadla nové generace typu CV (proškoleno 6 zaměstnanců)

Celkový počet absolventů kurzů:26

Počet podpořených osob: 13