Široká škála nabízených inženýrských činností nachází uplatnění jak v předvývoji a vývoji produktů, tak i v konstrukci mnoha odvětví průmyslu, energetiky, ekologie, zdravotnictví a sportu.

Dopravní prostředky

 • Externí aerodynamika
  • Výpočty vztlakových a odporových sil automobilů, letadel, lokomotiv
  • Špinění vozidel
  • Odmrazování skel v extrémních klimatických podmínkách
 • Interní aerodynamika
  • Rozvod vzduchu pro zajištění tepelného komfortu pasažérů (HVAC, Heating, Ventilating and Air Conditioning)
  • Optimalizace klimatizačních a ventilačních jednotek
  • Odlučování a filtrace prachových a vodních částic
  • Proudění spalin, analýzy aerodynamického působení na komponenty turbodmychadel
  • Proudění v motorových prostorech a ve spalovacích prostorech motorů
 • Pevnostní a únavové úlohy, např. analýzy motorových a podvozkových dílů
 • Tepelné namáhání dílů
  • Chlazení brzdového kotouče
  • Přestupy tepla chladícím okruhu
  • Přenos tepla ze spalin do komponent v turbodmychadlech
 • Návrh a optimalizace systémů pro využití odpadního tepla (WHR, Waste Heat Recovery)
 • Optická měření
  • Měření sacích potrubí na vibračních stolicích za účelem identifikace kritických míst a ověření předpokládaných deformací a vlastních tvarů
  • Vysokoteplotní měření deformací svodových potrubí a skříní turbodmychadel
  • Měření výfukových potrubí za provozu a vizualizace vlastních tvarů
 • Aplikace: Dopravní prostředky
 • Aplikace: Dopravní prostředky

Energetika

 • Aerodynamické analýzy
  • Optimalizace proudění ventilem a kolenem potrubního systému
  • Simulace proudění v pístových expandérech a difuzorech
  • Proudění páry a směsi páry se vzduchem
 • Chlazení
  • Chlazení generátorů pro vodní a větrné elektrárny
  • Návrh tepelných výměníků pro rekuperaci odpadního tepla
  • Optická měření deformací energetických soustav
 • Aplikace: Energetika
 • Aplikace: Energetika

Ekologie

 • Aerodynamické analýzy
  • Šíření emisí prouděním
  • Odlučování částic prachu
  • Optimalizace tepelných výměníků za účelem snížení energetické náročnosti vytápění budov
 • Chlazení
  • Chlazení generátorů vodních a větrných elektráren
  • Návrhy tepelného výměníku pro rekuperaci odpadního tepla
  • Optické měření deformací energetických systémů
 • Aplikace: Ekologie
 • Aplikace: Ekologie

Letecká technika

 • Proudění
  • Chlazení, vytápění a ventilace vnitřních prostor pro zajištění tepelného komfortu pasažérů (HVAC, Heating, Ventilating and Air Conditioning)
  • Externí aerodynamika
  • Optimalizace sacích a výfukových svodů
  • Odmrazování oken
  • Řešení opatření proti kondenzaci vody
 • Optická měření
  • Měření deformací při statické i dynamické zátěží povrchu letadla
  • Měření deformací a vizualizace vlastních tvarů draků letadel
 • Aplikace: Letecká technika
 • Aplikace: Letecká technika

Technika prostředí

 • Ventilace a klimatizace budov
  • Teplotně-vlhkostní model
  • Solární zatížení
  • Výměna vzduchu v budovách
  • Řešení klimatizačních jednotek
  • Optimalizace tepelných výměníků za účelem snížení hlučnosti klimatizačních soustav
 • Simulace prášení
  • Separace prachových částic v okruhu ventilace budov
  • Šíření částic větracími šachtami a větranou místností
 • Aplikace: Technika prostředí
 • Aplikace: Technika prostředí

Průmyslová zařízení

 • Chlazení, mazání a distribuce médií
  • Vícefázové výpočty proudění oleje za účelem snížení úniku oleje z olejového okruhu přes labyrintové ucpávky a pístní kroužky
  • Proudění uvnitř strojů a přenos tepla
  • Návrh tepelných chladičů a výměníků
 • Simulace chlazení a ohřívání v technologickém procesu (kalírny, lakovny, železárny)
 • Pevnostní a únavové analýzy strojních dílů, např. hřídele, lopatky ventilátorů, reaktorové nádoby
 • Optická měření deformací strojů pro ověření jejich kinematického a deformačního návrhu
 • Aplikace: Průmyslová zařízení
 • Aplikace: Průmyslová zařízení

Zdravotnictví

 • Úlohy proudění kapalin a plynů
  • Optimalizace geometrie cévní náhrady s ohledem na dynamické chování při průchodu krevní vlny
 • Pevnostní a únavové analýzy
  • Zátěžové úlohy kloubních náhrad a kostních implantátů
  • Mechanický návrh implantátů
 • Optická a mechanická měření propustnosti a deformací cévních náhrad
 • Aplikace: Zdravotnictví
 • Aplikace: Zdravotnictví

Sport

 • Aerodynamika sportovního oblečení a sportovního nářadí
 • Pevnostní analýzy a výpočty sportovních pomůcek, například cyklistických dílů
 • Měření pohybu, deformací a kinematická analýza výsledků
 • Aplikace: Sport
 • Aplikace: Sport

Architektura

 • Aerodynamika
  • Optimalizace vnější tvarů budov proti nadměrnému zatížení větrem
  • Šíření plamene a zplodin hoření v budovách
  • Proudění porézními médii
 • Pevnostní analýzy, např. zatížení stropních konstrukcí sportovních hal, mostních konstrukcí
 • Měření deformací v průběhu zatěžování velkých konstrukcí
 • Aplikace: Architektura
 • Aplikace: Architektura

Elektronika

 • Chlazení
  • Proudění v počítačových skříních a řešení odvětrání
  • Chlazení elektronických dílů
  • Chlazení LED osvětlovacích modulů
 • Měření deformací v průběhu řezání, osazování, pájení a kontroly desek plošných spojů
 • Aplikace: Elektronika
 • Aplikace: Elektronika