Sobriety s.r.o. se realizuje v různých oblastech českého světového průmyslu od roku 2002. Společnost doposud realizovala stovky projektů, které představují stovky tisíc hodin lidské práce. Její hlavní aktivity jsou vývoj produktů a inženýrsko poradenská činnost pokrývající širokou oblast techniky a také SW / HW vývoje:

 • Tepelný management motorového prostoru,
 • Systémy nasávání vzduchu včetně prachu a vody,
 • Vývoj v oblasti proudění v turbínách a kompresorech,
 • Vývoj výměníku tepla s technologií tepelných trubic včetně regulačních ventilů,
 • Vývoj a výroba vzduchového ložiska a vzduchového těsnění,
 • Vývoj analogové i digitální elektroniky a výroba vestavěných řídicích systémů,
 • Vývoj softwaru pro strojírenství a měření / analýzy,
 • Vývoj speciálních měřicí zařízení,
 • Vývoj optických měřících systémů.

Kromě optického měřícího systému Mercury RT® jsou hlavními produkty společnosti:

 • Speciální aerodynamické ložisko a těsnění pro rozsah rychlostí od 100 do 750 000 min-1,
 • Návrhový software pro ložiska a dynamiku rotorů DYNROT,
 • Systém pro měření materiálů potenciálovou metodou ACPD / DCPD / opravné DCPD,
 • Softwarové vývojové nástroje pro aerodynamiku AEROFLOW.

Software, který naši odborníci ovládají :

 • ANSA
 • ANSYS
 • FLUENT
 • Catia V5
 • C, C++, C#
 • EnSight
 • MATLAB
 • MSC NASTRAN
 • Octave
 • OpenFOAM
 • ParaView
 • SolidWorks

Výpočetní kapacita pro naše zákazníky: HPC výpočetní systém

computing cluster

Společnost Sobriety s.r.o. je držitelem certifikátů:

ISO 9001:2015


ISO 14001:2015


ISO/IEC 27001:2013